Pers van "Le Soir" van de Zinneke Parade

Muziek van de Zinneke Parade (MP3)

Videos van de parade
  Fotos van de parade
 

 

Kalender Parade 2000 : de stadia in de verwezenlijking van de parade

Voorbereidingsfase : tot 31 december 1999 : ontwikkeling van de concepten en begin van de ateliers

Fase van de realisatie : tot 24 april 2000 : repetities, verwezenlijking van de wagens, kostuums, voorbereiding van de "soumonces" (voorafgaande uitstapjes) ; afwerking van de mise en scčne.

Operationele fase : tot 27 mei 2000 : affichage, voorafgaande uitstapjes, algemene repetities, uitrusting langs de trajecten.

Logistiek, trajecten en "intrede" van de 5 stoeten in de Vijfhoek, gevolgd door de slotparade

In samenwerking met adviseur-urbanist Marcel Rijdams neemt een gespecialiseerde onderneming in de organisatie van evenementen de logistieke ondersteuning van het project voor haar rekening. Het traject en het vertrek worden uitgewerkt in voortdurend overleg met de betrokken overheidsdiensten (gemeenten, politiediensten, openbaar vervoer).

Vijf stoeten vertrekken in het begin van de namiddag en vervoegen elkaar in het centrum van Brussel voor een slotparade over de grote lanen, tussen het Fontainasplein en het De Brouckčreplein (>18u).
Scenografie van de Zinnekeparade

Elke stoet wordt gecoördineerd door een artistiek coördinator die samenwerkt met de artiesten die de ateliers begeleiden en omkaderen. De algemene scenografie is in handen van Jean-Claude De Bemels. De stoeten die niet over een dergelijke coördinatie beschikken worden rechtstreeks voorbereid vanuit de ateliers met J.C. De Bemels en de scenografen.

Het magaZinneke

Het MagaZinneke is de infokrant over de parade die de deelnemers maar ook het publiek op de hoogte houdt van de vorderingen en de voorbereiding van het project. Ze wordt gratis verdeeld in de hele stad, via de (socio)culturele netwerken en door omroepers en schreeuwende marktkramers... Verschijnt drie keer in de periode tot juni 2000. (Layout : Ruelle & Co)

Website : www.zinneke.org

De website van de Zinneke Parade wordt officieel gelanceerd op 3 mei 2000. De wereld vindt er beelden van de repetities en de parade, het derde nummer van het MagaZinneke en het plan van Zinneke 2000. Alle informatie rond deze en volgende parades is er beschikbaar: de gegevens van de kunstenaars, plaats en tijdstippen van optochten, het uurrooster van de repetities, enz. Bezoekers kunnen deelnemen aan het discussieforum of beelden van het net halen.

De site is het werk van iDearts – Art & Culture. Alain Wouters – Coördinator van het project. Idearts – Agenda en Cultureel Magazine; Garibaldistraat 48 in 1060 Brussel. Tel. & fax: +32 2 538 4352. E-mail: redaction@idearts.com 
Web : www.idearts.com 

 
  CONTACTS
 

Zinneke parade :
E-mail : Info@zinneke.org 
Tél. : 02/ 214 20 07Productie :

Zuidwest Parade
ICI asbl (
Basma Ben Amar)
E-mail : basmaben@hotmail.com

Noordwest Parade : Idealstand'Art asbl 
(Nelly Keshavarz et alain Degroot)
E-mail : i.s.a@skynet.be

Noord Parade : Magic Land Théâtre
E-mail : magicland.theatre@skynet.be
Web site :
www.magicland-theatre.be

Zuid Parade : Cultureel Centrum Jacques Franck (Catherine Simon)
E-mail :
catherine.simon@periactes.be

Zuidoost : Cultureel Centrum La Vénerie
E-mail :
Web site : http://users.skynet.be/venerie 


Consultant :

Artistiek consultant :
Michel Crespin (Lieux Publics - Marseille)
E-mail : centre.national@lieuxpublics.com
Web site : www.lieuxpublics.com

Download (183k)
Persdossier (Word
)

Illustraties in hight definitie : Contact with Bernard Silovy - E-mail : zinneke@yahoo.fr  

Beelden van repetities vind je ook op : www.meurrens.org/anouk 

ZINNEKE Piloot groep

Hubert Dombrecht - Productie
Jean-Claude De Bemels - Algemene scenograaf
Marcel De Munnynck - Programma Coördinator
Marcel Rijdams - Stedebouwkundige
France Gilmont - Assistente van de Algemene scenograaf
Anne Herbert - financiële administratie
Bernard Silovy - Communicatďe
Bruno Renson - Technische ondersteuning, raadgeving en concept

Asbl Zinneke vzw

Président :
Mirko Popovitch
Voorzitter :
Marcel Rijdams